Author Archives: admin

تکنیک مذاکره -هارمونی زندگی

  ۱. آماده سازی، آماده سازی، آماده سازی: هیچگاه یک مذاکره را بدون آمادگی قبلی آغاز نکنید. از خودتان شروع کنید. نگاهی به خودتان بیندازید و ببینید برای انجام یک مذاکره بدون نقص آماده هستید یا خیر. برای درک بهتر نیازهای طرف مقابل مذاکره و شناخت نقاط قوت و ضعف او، بهتر است قبل از […]