روانشناسی رنگ از شخصیت شما چه می‌گوید

ما رنگ را احساس می‌کنیم. این که چگونه و چه احساسی نسبت به آن داریم از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. بعضی از رنگ‌ها به ما حس آرامش و راحتی می‌بخشند، این‌ها معمولا در طرف آبی رنگ طیف قرار دارند- که شامل سبز و بنفش نیز می‌شود، و تحت عنوان طرف سرد طیف شناخته می‌شود. دیگر رنگ‌ها شامل خشم و تغیر می‌شوند و به ما احساس ناراحتی می‌بخشند یا نماد شور و هیجان هستند، این‌ها در طرف قرمز رنگ طیف رنگ‌ها قرار دارند- که شامل نارنجی و زرد هم می‌شود، و تحت عنوان طرف گرم طیف شناخته می‌شود.

انواع خدمات مشاوره

مقالات ما

اینستاگرام

Instagram has returned invalid data.

همکاری ها