مشاوره خانواده

خانواده به عنوان خواستگاه هر فرد برای شروع فعالیت های اجتماعی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. همچنین همه ما نسبت به خانواده ای که در آن حضور داریم یکسری وظایف و تعهداتی داریم و می بایست برای حفظ  ساختار خانواده به آنها متعهد باشیم. این تعهد بخصوص در زمانی که به عنوان راس خانواده یعنی همسر، مادر و یا پدر نقش داریم از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. حال هر زمان که احساس کردید زنگ خطرهای ارتباطی خانواده روشن شده است، در این صورت برای بهبود روابط بین اعضای خانواده و مدیریت آن نیاز به کمک روانشناس خواهید داشت. و چه بسا اگر این تعارضات حل نشده باقی بماند ممکن است در روند تربیت فرزندان و تعامل آن ها با پدر و مادر اختلال ایجاد کرده و روز به روز گسترده شده و منجر به از بین رفتن روابط عاطفی بین همسران شده و همانطور که گفته شد، این جدایی عاطفی همسران در شکل گیری عاطفه فرزندان با والدین و روابط فرزندان در سیستم های دیگر ارتباطی آنان تاثیر منفی خواهد گذاشت.

فرم درخواست