مرکز مشاوره اجتماعی خانه مهر صدرا 

این مرکز بصورت تخصصی در حوزه روانشناسی فعالیت های مشاوره ای  , و راهنمایی برای برگزاری همایش ها و سخنرانی ها و گردهمایی های آموزشی  پژو هشی فرهنگی انچام  می دهد و پکیج مشاوره ای خود را به خانواده ها و جوانان پیشنهاد می کند .مشاوره های قبل حین و پس از ازدواج ایشان طرفداران زیادی دارد و ایشان با تکیه بر تجربه و دانش خود به نسل جوان کمک خواهد کرد. پس از گفتگوبا دکتر محسن لواسانی موسس و مسول فنی این مرکز  شما رو به بخش های محتلف کلینک ارجا خواهند داد در حال حاضر بخاطر محدودیت زمان فرصت  دیدار تا یکی دوماه آینده پذیرفته نمیشود ولی در صورت کنسلی برخی ملاقات امکان دارد چند روز قیل به اطلاع شما دانشچویان و  پیگیری های علاقه مندان  جهت مشورت با دکتر لواسانی که علاوه بر تخصص مشاوره ای خود بیش از صده ها دوره ی آموزشی سازمانی را برگزار کرده است .گاها  امکان پزیر است با ایشان  دانش آموخته رشته روانشناسی تربیتی از دانشگاه خوارزمی  است و در مرکز خانه مهر صدرا میزبان مراجعان  و مدیرات نشریفات برای عقد قرارداد همکارخود می باشد. رزومه کامل را از اینجا بخوانید .http://drlavasany.ir