چگونگی فرایند زوج درمانی

درفرایند زوج درمانی فرض بر این است که مشکلاتی که در روابط یک زوج وجود دارد چیزی جدا از مشکلات روانشناختی فردی هر یک از زوجین است؛ بدین معنی که مشکلات بین زوجین ممکن است برآمده از مشکلات ارتباطی و عدم شناخت کافی از جنس مخالف است . درمانگر که ممکن است روانشناس یا مشاور باشد به زوج کمک می‌کند تا با بررسی زندگی مشترک‌شان به کشف و سپس رفع نقایص در روابطشان بپردازند. به آنها کمک می‌شود تا در مورد تغییرات ضروری تصمیم گیری کرده  و سوءتفاهم‌ها، انتظارات نامعقول و تعارضات پنهانشان را حل کنند. برای پیشگیری یا شروع فرایند درمان روابط خود بهتر است بامشاهده  اولین نشانه های اختلال در روابط زناشویی خود به زوج درمانگر مراجعه کنید.

فرم درخواست