تلگرام:09195335975 

هماهنگی 09905335975 

تلفن مرکزآموزش و خانه مشاوره صدرا  33312301 

واحدپذیرش  کلینیک خانم بیتا :88480200 -88480189 باتعیین وقت قبلی

———————————————————-

www.instgram.com/dr.lavasany.mohsen

آدرس: تهران خیابان ولیعصر نبش پارک ساعی کوچه ساعی

کلینیک : تهران تقاطع یوسف آباد و فتحی شقاقی کلینیک مهر صدرا